Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Tasovice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Tasovice 374
Obec: Hodonice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 25
Ředitel:Mgr. Jaroslav Novák
Kontakt na školu Telefon: 727 969 578
Email: barevna.skola@zs.skola-tasovice.cz
Web: www.skola-tasovice.cz
IČ:70992959
RED-IZO:600127672
Zřizovatel:Obec Tasovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Tasovice 253
Obec: Hodonice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 25
Kontakt na školu: Telefon: 515 234 413
Fax: není
IZO:108012115
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 55
Aktuální počet dětí: 44
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 06:00 - 16:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 210
Základní škola
Adresa: Ulice: Tasovice 374
Obec: Hodonice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 25
Kontakt na školu: Telefon: 515 234 238
Fax: není
IZO:102855820
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 510
Aktuální počet žáků: 437
Dny otevřených dveří (termín/y): duben
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 26.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,00
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, ICT, cizí jazyky, fyzika, chemie, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, výlety, sportovní dny
Certifikáty škol: Aktivní škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, plavání, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: IVP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, společenské hry, ICT, hudební, turistické, literárně-dramatické, technické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada, hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Tasovice 374
Obec: Hodonice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 25
Kontakt na školu: Telefon: 515 230 820
Fax: není
IZO:119300176
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Tasovice 374
Obec: Hodonice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 25
Kontakt na školu: Telefon: 515 234 343
Fax: není
IZO:103243194