Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Citonice 100
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 01
Ředitel:Mgr. Jindřich Bulín
Kontakt na školu Telefon: 515 236 325
Email: zs.citonice@zn.orgman.cz
Web: http://www.skolacitonice.cz
IČ:70980837
RED-IZO:600127851
Zřizovatel:Obec Citonice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Citonice 150
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 01
Kontakt na školu: Telefon: 515 236 344
Fax: 515 236 325
IZO:107614910
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 27
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, webové stránky školy
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Citonice 100
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 01
Kontakt na školu: Telefon: 515 236 325
Fax: 515 236 325
IZO:108037398
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 0
Aktuální počet žáků: 30
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 29.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, jazykové, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika
Specifické formy podpory žákům: SPU
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky školy, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Citonice 100
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 01
Kontakt na školu: Telefon: 515 236 325
Fax: 515 236 325
IZO:119300443
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Citonice 150
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 671 01
Kontakt na školu: Telefon: 515 236 344
Fax: 515 236 325
IZO:103243798
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 22,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne