Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Jimramov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Padělek 133
Obec: Jimramov
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 42
Ředitel:Mgr. Věra Křížová
Kontakt na školu Telefon: 566 562 512
Email: zsjimramov@unet.cz
Web: http://www.zsjimramov.unet.cz
IČ:70882568
RED-IZO:600130142
Zřizovatel:Městys Jimramov
Typ zřizovatele:Obec
Adresa: Ulice: Padělek 133
Obec: Jimramov
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 42
Kontakt na školu: Telefon: 566 562 512
Fax: neni
IZO:107615576
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 65
Aktuální počet dětí: 50
Kritéria příjímacího řízení: Kritéria přijímání dětí do mateřské školy.docx (14,1 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: ŠVP-2017-23 (2).doc (8050,2 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 2017.docx (559,9 KB)
Charakteristika školy
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: Práce s dětmi s podpůrnými opatřeními
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Padělek 133
Obec: Jimramov
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 42
Kontakt na školu: Telefon: 566 562 512
Fax: 566 520 851
IZO:102943028
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 134
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.25
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: Klasifikační řád 2018.doc (709,6 KB)
Školní řád 2018.doc (177,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva_17-18.doc (1424,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, fyzika, chemie, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Domácí spolupráce : malotřídní ZŠ Unčín, Dalečín, Věcov, ZŠ a MŠ Sněžné a Svratka, SOŠ Nové Město na Moravě
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Práce se žáky s podpůrnými opatřeními
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Ve všech třídách jsou umístěny dataprojektory
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, společenské hry, taneční, jazykové, sportovní, hudební, literárně-dramatické, ICT, chovatelské
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Padělek 133
Obec: Jimramov
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 42
Kontakt na školu: Telefon: 566 562 512
Fax: neni
IZO:119400235
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Padělek 133
Obec: Jimramov
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 42
Kontakt na školu: Telefon: 566 562 512
Fax: neni
IZO:103143092
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20 - 27
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano