Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Nedvědice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Nedvědice 80
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 592 62
Ředitel:Mgr. Eva Šimečková
Kontakt na školu Telefon: 566 566 223
Email: skola@nedvedice.cz
Web: https://skola.nedvedice.cz/
IČ:43380107
RED-IZO:600130177
Zřizovatel:Městys Nedvědice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Nedvědice 309
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 592 62
Kontakt na školu: Telefon: 731 658 649
Fax: 566 565 225
IZO:107615622
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 54
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Lokomoce, Skutečně zdravá škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: individuální plán
Přítomnost specialistů: školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Nedvědice 80
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 592 62
Kontakt na školu: Telefon: 566 566 223
Fax: 566 565 225
IZO:102943079
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 340
Aktuální počet žáků: 201
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 14.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Výročka - definitivní-1.pdf (693,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, biologie, chemie, fyzika, ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Skutečně zdravá škola, Finančně gramotná škola, Recyklohraní, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
Certifikáty škol: Férová škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: plán pedagogické podpory, individuální plán, asistent pedagoga
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Nedvědice 80
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 592 62
Kontakt na školu: Telefon: 566 565 224
Fax: 566 565 225
IZO:119400260
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: věk
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.15
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.00 - 16.00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Nedvědice 80
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 592 62
Kontakt na školu: Telefon: 566 566 137
Fax: 566 565 225
IZO:103143122
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24-28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Nedvědice 309
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 592 62
Kontakt na školu: Telefon: 566 566 130
Fax: neni
IZO:103143475
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24-28
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne