Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Radostín nad Oslavou 136
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 44
Ředitel:Mgr. Jan Hladík
Kontakt na školu Telefon: 566 670 211
Email: zsradostin@seznam.cz
Web: www.skolaradostinno.cz
IČ:48895300
RED-IZO:600130223
Zřizovatel:Obec Radostín nad Oslavou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Radostín nad Oslavou 136
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 44
Kontakt na školu: Telefon: 566 670 289
Fax: neni
IZO:107615738
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Radostín nad Oslavou 136
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 44
Kontakt na školu: Telefon: 566 670 211
Fax: neni
IZO:102943168
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 270
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.10
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, adaptační kurzy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), ICT, taneční, jazykové, sportovní, technické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Radostín nad Oslavou 136
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 44
Kontakt na školu: Telefon: 566 670 211
Fax: neni
IZO:119400316
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Radostín nad Oslavou 136
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 44
Kontakt na školu: Telefon: 566 670 211
Fax: neni
IZO:103143173
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne