Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Sněžné, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Sněžné 96
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 03
Ředitel:Mgr. Jitka Preislerová
Kontakt na školu Telefon: 566 664 270
Email: zs.snezne@seznam.cz
Web: zssnezne.cz
IČ:75021412
RED-IZO:600130240
Zřizovatel:Obec Sněžné
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Sněžné 96
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 03
Kontakt na školu: Telefon: 566 664 270
Fax: neni
IZO:107615762
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 32
Aktuální počet dětí: 32
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: telefon - "domácí vrátný"
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Sněžné 96
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 03
Kontakt na školu: Telefon: 566 664 270
Fax: neni
IZO:102943206
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 160
Aktuální počet žáků: 120
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: telefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,30 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45 hod
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Mrkev, Erasmus, Šablony, I KAP
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Sněžné 96
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 03
Kontakt na školu: Telefon: 566 664 270
Fax: neni
IZO:119400332
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: dle věku
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,30 - 7,30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,20-16,00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, telefonicky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Sněžné 96
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 03
Kontakt na školu: Telefon: 566 664 270
Fax: neni
IZO:103143190
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20 - 30
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne