Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Světnov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Světnov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Světnov 46
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 02
Ředitel:Mgr. Hana Štůlová
Kontakt na školu Telefon: 774 659 481
Email: skola@svetnov.cz
IČ:71009850
RED-IZO:600130657
Zřizovatel:Obec Světnov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Světnov 168
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 02
Kontakt na školu: Telefon: 566 659 481
Fax: neni
IZO:107616319
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 30
Aktuální počet dětí: 28
Dny otevřených dveří (termín/y): říjen, prosinec, květen
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6.45
Měsíční poplatek/školné v Kč: 150
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: výtvarná výchova a ekologie
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze, společné akce pro rodiče s dětmi
Domácí spolupráce: se spádovou základní školou
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: individuální přístup
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Světnov 46
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 02
Kontakt na školu: Telefon: 774 659 481
Fax: neni
IZO:102931861
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 40
Aktuální počet žáků: 24
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Charakteristika školy
Zaměření: 1. stupeň ZŠ - všeobecné vzdělání
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, soutěže, akce pro rodiče a veřejnost ( společné výlety, společenské akce - Mikulášská nadílka, Vánoční besídka, výlety), sportovní dny, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby
Domácí spolupráce : spolupráce s malotřídními školami v okolí a se spádovými školami
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup k žákům s výukovými problémy a žáky nadanými
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: zdravotnické, hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, Vymezená část učebny, využití okolí obce
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Světnov 46
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 02
Kontakt na školu: Telefon: 774 659 481
Fax: neni
IZO:181009790
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Světnov 168
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 02
Kontakt na školu: Telefon: 566 659 481
Fax: neni
IZO:103167765
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Světnov 46
Obec: Žďár nad Sázavou
Kraj: Vysočina
PSČ: 591 02
Kontakt na školu: Telefon: 566 659 481
Fax: neni
IZO:150074565