Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Velké Meziříčí, Mostiště 50, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mostiště 50
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 01
Ředitel:Mgr. Jitka Dobrovolná
Kontakt na školu Telefon: 566 522 991
Email: j.dobrovolna@zsmostiste.cz
Web: www.zsmostiste.cz
IČ:70993122
RED-IZO:600130665
Zřizovatel:Město Velké Meziříčí
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Mostiště 127
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 522 991
Fax: neni
IZO:107615886
Základní škola
Adresa: Ulice: Mostiště 50
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 522 991
Fax: neni
IZO:102931879
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 66
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,00
Začátek první vyučovací hodiny: 7,45
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
ŠD
Adresa: Ulice: Mostiště 50
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 522 991
Fax: neni
IZO:170101380
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mostiště 127
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ: 594 01
Kontakt na školu: Telefon: 566 520 229
Fax: neni
IZO:103143661
ŠJ-v
Adresa: Ulice: Mostiště 50
Obec: Velké Meziříčí
Kraj: Vysočina
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181060621