Zde může být obrázek školy.

Základní škola Lísek, okres Žďár nad Sázavou

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Lísek, okres Žďár nad Sázavou
Adresa školy: Ulice:
Obec: Lísek 80
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 45
Ředitel:Mgr. Jiřina Kabrdová
Kontakt na školu Telefon: 566 551 846
Email: zs.lisek@seznam.cz
IČ:71011757
RED-IZO:600130703
Zřizovatel:Obec Lísek
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lísek 80
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 45
Kontakt na školu: Telefon: 566 551 426
IZO:108027554
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 18
Aktuální počet žáků: 17
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 hodin
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: Otvíráme bránu... 2017.docx (173,5 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP DRUŽINA.docx (67,9 KB)
Školní řád: školní řád 2020.pdf (715,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020 - 2021.doc (1097,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: Zelená škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
ŠD
Adresa: Ulice:
Obec: Lísek 80
Kraj: Vysočina
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181050269