Zde může být obrázek školy.

Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Rozsochy, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Rozsochy 64
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 57
Ředitel:Mgr. Renata Pavlačková
Kontakt na školu Telefon: 774 717 460
Email: mail@skola-rozsochy.cz
Web: www.skola-rozsochy.cz
IČ:70881308
RED-IZO:600130835
Zřizovatel:Obec Rozsochy
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Rozsochy 64
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 57
Kontakt na školu: Telefon: 566 576 228
IZO:102931666
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 42
Aktuální počet žáků: 30
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: otevření na zazvonění
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.15 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hod
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-2022.pdf (759,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, dějepis, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Recyklohraní, Čistá Vysočina, Ovoce do škol, Školní mléko
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů:
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky, www-stránky školy, místní tisk, obecní nástěnka, místní kabelové vysílání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Začátek výuky: ---
Konec výuky: ---
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Rozsochy 64
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 57
Kontakt na školu: Telefon: 566 576 228
IZO:119400634
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.15 - 7.30 hod.
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.45 - 15.15 hod.
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky