Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Úvalno, okres Bruntál, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Úvalno 19
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 91
Ředitel:Mgr. Jana Svobodová
Kontakt na školu Telefon: 552 309 526
Email: zsuvalno@seznam.cz
IČ:70640301
RED-IZO:600131751
Zřizovatel:Obec Úvalno
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Úvalno 328
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 91
Kontakt na školu: Telefon: 552 309 536
IZO:107620839
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 39
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 210
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: saunování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: informační dny, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Úvalno 19
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 91
Kontakt na školu: Telefon: 552 309 526
Fax: 554 648 026
IZO:102008175
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 40
Dny otevřených dveří (termín/y): 21.1.2015
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: vaření, hudební, sportovní, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, webové stránky
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Úvalno 19
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 91
Kontakt na školu: Telefon: 552 309 526
IZO:119500591
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Úvalno 328
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 91
Kontakt na školu: Telefon: 552 309 536
IZO:119500884
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne