Zde může být obrázek školy.

Základní škola Bruntál, Jesenická 10

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Bruntál, Jesenická 10
Adresa školy: Ulice: Jesenická 10
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Ředitel:PhDr. Marcela Žáková
Kontakt na školu Telefon: 554 712 593
Email: reditel@1zsbr.cz
Web: http://www.1zsbr.cz/
IČ:00852805
RED-IZO:600131793
Zřizovatel:Město Bruntál
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jesenická 10
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 712 593
IZO:102008248
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 661
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
V blízkosti školy: sport, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Jesenická 10
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 712 588
IZO:119500019
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jesenická 10
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 712 588
IZO:102868093