Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Karlovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Karlovice
Adresa školy: Ulice:
Obec: Karlovice 143
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 23
Ředitel:Mgr. Bc. Rostislav Němec
Kontakt na školu Telefon: 554 744 064
Email: info@zskarlovice.cz
IČ:70645540
RED-IZO:600131874
Zřizovatel:Obec Karlovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Karlovice 92
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 23
Kontakt na školu: Telefon: 554 744 064
Fax: není
IZO:107620316
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Karlovice 143
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 23
Kontakt na školu: Telefon: 554 744 064
Fax: není
IZO:102008507
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 125
Dny otevřených dveří (termín/y): Dle dohody na základě telefonické domluvy
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, ICT, zeměpis, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup díky nižšímu počtu žáků ve třídě.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, jazykové, taneční, sportovní, ICT, hudební
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, Venkovní přístavby, tělocvična
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Karlovice 143
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 23
Kontakt na školu: Telefon: 554 744 064
Fax: není
IZO:119500132
Školní klub
Adresa: Ulice: Karlovice 143
Obec: Karlovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 23
Kontakt na školu: Telefon: 554 744 064
Fax: není
IZO:174101121
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Karlovice 143
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 23
Kontakt na školu: Telefon: 554 744 064
Fax: není
IZO:102868174