Zde může být obrázek školy.

Základní škola, Andělská Hora, okres Bruntál

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola, Andělská Hora, okres Bruntál
Adresa školy: Ulice: č. p. 215
Obec: Andělská Hora
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 32
Ředitel:Mgr. Bc. Kamila Bezová
Kontakt na školu Telefon: 554 725 695
Email: zsandel@gmail.com
Web: www.zsandel.net
IČ:70645558
RED-IZO:600132005
Zřizovatel:Město Andělská Hora
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Andělská Hora 215
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 32
Kontakt na školu: Telefon: 554 737 031
IZO:102008957
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 153
Aktuální počet žáků: 101
Dny otevřených dveří (termín/y): pravidelně na podzim
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:30
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, zeměpis, praktické vyučování, ICT, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné, ICT, společenské hry, technické, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, herna, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Andělská Hora 215
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 32
Kontakt na školu: Telefon: 554 737 031
IZO:119500264
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Andělská Hora 215
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 793 32
Kontakt na školu: Telefon: 554 737 031
IZO:119501783