Zde může být obrázek školy.

Základní škola Bruntál, Školní 2

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Bruntál, Školní 2
Adresa školy: Ulice: Školní 2
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Ředitel:PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová
Kontakt na školu Telefon: 553 821 166
Email: reditelka@zspetrin.cz
Web: www.zspetrin.cz
IČ:00852783
RED-IZO:600132102
Zřizovatel:Město Bruntál
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 2
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 717 886
IZO:102008264
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 470
Aktuální počet žáků: 321
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: ulice Školní 2
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, zeměpis, ICT, chemie, cizí jazyky, fyzika
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, sportovní dny, zahradní slavnosti, adaptační kurzy, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny
Certifikáty škol: Škola pro demokracii, Aktivní škola (Proškoly.cz)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: Projekt Dža Dureder
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, taneční, ICT, sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 16
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 2
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 717 886
IZO:119500531
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 2
Obec: Bruntál
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 792 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 717 886
IZO:102868107