Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Bruzovice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Bruzovice
Adresa školy: Ulice: Bruzovice 212
Obec: Sedliště
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 36
Ředitel:Mgr. Jana Krátká
Kontakt na školu Telefon: 558 653 146
Email: skola@bruzovice.cz
Web: www.zs-bruzovice.wz.cz
IČ:48772569
RED-IZO:600133605
Zřizovatel:Obec Bruzovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Bruzovice 212
Obec: Sedliště
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 36
Kontakt na školu: Telefon: 558 653 146
Fax: 558 653 146
IZO:107622971
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 36
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Budova uzavřena, pouze na zazvonění otevře školu osobně určený pracovník školy
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: Extérní firma zajišťuje lyžařský výcvik.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webová stránka školy, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Bruzovice 212
Obec: Sedliště
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 36
Kontakt na školu: Telefon: 558 653 146
Fax: 558 653 146
IZO:048772569
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 50
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Uzavřená škola, pouze na zazvonění a ohlášení návštěvy určený pracovník osobně otevře školu.
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Spolupráce se složkami v obci, besedy s rodiči k tématu "jak si vyprat povolání ?", jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Hravěžij zdravě
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: povinná výuka plavání extérní firma zajišťuje lyžařský výcvik
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: V hodinách používaná i metoda prof.. Hejného
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Ve třídách společně s interaktivní tabulí.
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, webová stránka školy, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Bruzovice 212
Obec: Sedliště
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 36
Kontakt na školu: Telefon: 558 653 146
Fax: 558 653 146
IZO:119600064
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Bruzovice 212
Obec: Sedliště
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 36
Kontakt na školu: Telefon: 558 653 146
Fax: 558 653 146
IZO:103032002