Zde může být obrázek školy.

Základní škola Čeladná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Čeladná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Čeladná 551
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 12
Ředitel:Mgr. Jana Satinská
Kontakt na školu Telefon: 558 684 006
Email: skola.celadna@volny.cz
Web: http://www.zsceladna.cz/
IČ:75028948
RED-IZO:600133656
Zřizovatel:Obec Čeladná
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Čeladná 551
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 12
Kontakt na školu: Telefon: 558 684 006
IZO:102080402
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 219
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2020
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, chemie, fyzika, výtvarná výchova, cizí jazyky, knihovna, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy, tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Certifikáty škol: Světová škola
Domácí spolupráce : Okolní školy, Policie ČR, OSPOD, Dětský domov Čeladná
Mezinárodní spolupráce: Základní škola Zubrohlava, SR
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Asistenti pedagoga, reedukace, individuální přístup, SVP, konzultace se ZZ, úzká spolupráce s PPP
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: rukodělné, přírodovědné, sportovní, ICT, jazykové, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Čeladná 551
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 12
Kontakt na školu: Telefon: 558 684 006
IZO:119600129
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: a) mladší (z nižších ročníků), b) přihlášeni k pravidelné denní docházce, c) přihlášeni v řádném zápisovém termínu, d) při převisu poptávky rozhoduje datum podání přihlášky
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 250,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 – 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 –16:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Čeladná 551
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 12
Kontakt na školu: Telefon: 558 684 006
IZO:103008616
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23-26 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne