Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Skalice 192, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek - Skalice 192, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Skalice 192
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:Mgr. Denisa Rožnovská Rojíčková
Kontakt na školu Telefon: 558 659 026
Email: melicharikova@skolaskalice.cz
Web: www.skolaskalice.cz
IČ:75029782
RED-IZO:600133800
Zřizovatel:Statutární město Frýdek-Místek
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Skalice 192
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 659 026
IZO:107622262
Základní informace
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze
Domácí spolupráce: Policie, hasiči, SOKOL
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, web školy
Základní škola
Adresa: Ulice: Skalice 192
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 659 026
IZO:102068640
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 40
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 2.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny
Domácí spolupráce : Policie, hasiči, zdravotníci, SOKOL
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, web školy, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Skalice 192
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 659 026
IZO:119600285
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Skalice 192
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 659 026
IZO:103020586
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne