Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Janovice, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Janovice 410
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Ředitel:Mgr. Ivo Tošenovjan
Kontakt na školu Telefon: 558 681 026
Email: zsjanovice@cbox.cz
Web:
IČ:73184357
RED-IZO:600133923
Zřizovatel:Obec Janovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Janovice 267
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Kontakt na školu: Telefon: 558 681 026
Fax: 558 435 345
IZO:107621878
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Janovice 410
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Kontakt na školu: Telefon: 558 681 026
Fax: 558 435 345
IZO:102080828
Charakteristika školy
Zaměření: Ekoškola
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, fyzika, chemie, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Zájmové činnosti: taneční, sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), individuální schůzky, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Janovice 410
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Kontakt na školu: Telefon: 558 681 026
Fax: 558 435 345
IZO:119600455
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Janovice 410
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Kontakt na školu: Telefon: 558 681 026
Fax: 558 435 345
IZO:103008730