Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Morávka 178
Obec: Pražmo
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 04
Ředitel:Mgr. Jiří Korneta
Kontakt na školu Telefon: 558 691 029
Email: zs.moravka@seznam.cz
Web: zsmoravka.webz.cz
IČ:70942129
RED-IZO:600133982
Zřizovatel:Obec Morávka
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Morávka 177
Obec: Pražmo
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 04
Kontakt na školu: Telefon: 558 691 029
IZO:107622009
Základní škola
Adresa: Ulice: Morávka 178
Obec: Pražmo
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 04
Kontakt na školu: Telefon: 558 691 029
IZO:102092061
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 117
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, cizí jazyky, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, technické, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Morávka 178
Obec: Pražmo
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 04
Kontakt na školu: Telefon: 558 691 029
IZO:119600528
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Morávka 178
Obec: Pražmo
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 04
Kontakt na školu: Telefon: 558 691 029
IZO:103008811
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Morávka 177
Obec: Pražmo
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 04
Kontakt na školu: Telefon: 558 691 029
IZO:150074506