Zde může být obrázek školy.

Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova základní škola Návsí, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Návsí 345
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 92
Ředitel:Mgr. Vladimír Šnajdr
Kontakt na školu Telefon: 558 357 936
Email: zsnavsi@seznam.cz
Web: www.zsnavsi.cz
IČ:68334257
RED-IZO:600134024
Zřizovatel:Obec Návsí
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Návsí 345
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 92
Kontakt na školu: Telefon: 558 357 936
Fax: 558 357 471
IZO:102080992
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 540
Aktuální počet žáků: 400
Dny otevřených dveří (termín/y): 25.02.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: zvonek
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.55
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, cizí jazyky, praktické vyučování, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Zdravé zuby, Besip,
Certifikáty škol: Ekoškola
Domácí spolupráce : MŠ Kaštánek, ZŠ z regionu
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Slezská diakonie
Specifické formy podpory žákům: integrace, soutěže, olympiády
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: ICT, zdravotnické, literárně-dramatické, rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, sportovní, taneční, jazykové, chovatelské, turistické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: herna, hřiště, studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Návsí 345
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 92
Kontakt na školu: Telefon: 558 357 936
Fax: 558 357 471
IZO:119600552
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Návsí 345
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 92
Kontakt na školu: Telefon: 558 357 203
Fax: 558 357 471
IZO:103008772