Logo školy

Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Nošovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Nošovice 125
Obec: Dobrá
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 51
Ředitel:Mgr. Igor Slováček
Kontakt na školu Telefon: 558 641 467
Email: zs.nosovice@seznam.cz
Web: www.zsnosovice.cz
IČ:70978816
RED-IZO:600134041
Zřizovatel:Obec Nošovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nošovice 125
Obec: Dobrá
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 51
Kontakt na školu: Telefon: 558 641 467
IZO:107621436
Základní škola
Adresa: Ulice: Nošovice 125
Obec: Dobrá
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 51
Kontakt na školu: Telefon: 558 641 467
Fax: 558 641 467
IZO:102068615
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 28.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, hudební, ICT, sportovní, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Nošovice 125
Obec: Dobrá
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 51
Kontakt na školu: Telefon: 558 641 467
Fax: 558 641 467
IZO:119600561
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nošovice 125
Obec: Dobrá
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 51
Kontakt na školu: Telefon: 558 641 467
Fax: 558 641 467
IZO:119600013