Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č. p. 293
Obec: Nýdek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 95
Ředitel:Mgr. Libor Svider
Kontakt na školu Telefon: 558 555 133
Email: zsnydek@volny.cz
Web: www.zsnydek.cz
IČ:60801701
RED-IZO:600134059
Zřizovatel:Obec Nýdek
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Nýdek 293
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 96
Kontakt na školu: Telefon: 558 555 137
Fax: 558 356 238
IZO:107622084
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 72
Aktuální počet dětí: 61
Dny otevřených dveří (termín/y): 2x ročně
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: příroda
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika, lyžování
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Nýdek 293
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 96
Kontakt na školu: Telefon: 558 555 133
IZO:060801701
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 143
Dny otevřených dveří (termín/y): 2x ročně
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 27.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 28.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Mezinárodní spolupráce: Comenius
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání, lyžování
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, učebny ICT
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Nýdek 293
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 96
Kontakt na školu: Telefon: 558 356 238
Fax: 558 356 238
IZO:119600587
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Nýdek 293
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 96
Kontakt na školu: Telefon: 558 555 140
Fax: 558 356 238
IZO:119600579
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 18-29
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne