Logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č. p. 88
Obec: Pržno
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Ředitel:Mgr. Tomáš Kolesa
Kontakt na školu Telefon: 558 677 254
Email: zs@zsprzno.cz
Web: www.zsprzno.cz
IČ:73185001
RED-IZO:600134091
Zřizovatel:Obec Pržno
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Pržno 88
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 03
Kontakt na školu: Telefon: 558 677 254
IZO:107622181
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Pržno 88
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 03
Kontakt na školu: Telefon: 558 677 254
IZO:102068674
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 58
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: 1.stupeň všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, zdravotnické, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Pržno 88
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 03
Kontakt na školu: Telefon: 558 677 254
IZO:119600633
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Pržno 88
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 03
Kontakt na školu: Telefon: 558 677 254
IZO:103020527