Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Řepiště, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mírová 56
Obec: Řepiště
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 32
Ředitel:Mgr. Martina Bastová
Kontakt na školu Telefon: 558 671 940
Mobil: 725 757 826
Email: zs.repiste@seznam.cz
Web: www.zsrepiste.cz
IČ:75029278
RED-IZO:600134121
Zřizovatel:Obec Řepiště
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Bratří Musálků 249
Obec: Řepiště
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 31
Kontakt na školu: Telefon: 558 671 940
IZO:107622637
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 80
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 81 MHD OVA
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,00
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, , škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Mírová 56
Obec: Řepiště
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 31
Kontakt na školu: Telefon: 558 671 940
IZO:102080216
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 99
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD Ova, MHD FM
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6,00 ŠD
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, sportovní dny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: technické, rukodělné, jazykové, taneční, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Mírová 56
Obec: Řepiště
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 31
Kontakt na školu: Telefon: 558 671 940
IZO:119600650
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Bratří Musálků 249
Obec: Řepiště
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 31
Kontakt na školu: Telefon: 558 671 940
IZO:103020748
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne