Zde může být obrázek školy.

Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště

Škola / charakteristika školy
Název školy:Jubilejní Masarykova základní škola a mateřská škola Sedliště
Adresa školy: Ulice:
Obec: Sedliště 203
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 36
Ředitel:Mgr. David Hubeňák
Kontakt na školu Telefon: 558 658 123
Email: sekretariat@skolasedliste.cz
Web: www.skola-sedliste.cz
IČ:61963607
RED-IZO:600134130
Zřizovatel:Obec Sedliště
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Sedliště 271
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 36
Kontakt na školu: Telefon: 558 658 123
IZO:107622220
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 80
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6:00-16:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-nástěnka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Sedliště 203
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 36
Kontakt na školu: Telefon: 558 658 123
IZO:061963607
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 230
Aktuální počet žáků: 224
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, chemie, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy
Certifikáty škol: Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: společenské hry, sportovní, jazykové, ICT, taneční, přírodovědné, rukodělné
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Sedliště 203
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 36
Kontakt na školu: Telefon: 558 658 123
IZO:119600668
školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Sedliště 203
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 36
Kontakt na školu: Telefon: 558 658 123
IZO:103008870
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Sedliště 271
Kraj: Moravskoslezský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181059525