Zde může být obrázek školy.

Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Radniční náměstí 1040
Obec: Šenov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 34
Ředitel:Mgr. Naděžda Pavlisková
Kontakt na školu Telefon: 596 887 025
Email: zs.senov@iol.cz
Web: http://www.zs-senov.cz
IČ:61955647
RED-IZO:600134229
Zřizovatel:Město Šenov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Radniční náměstí 1040
Obec: Šenov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 34
Kontakt na školu: Telefon: 596 887 025
Fax: 596 887 117
IZO:061955647
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 850
Aktuální počet žáků: 798
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 28,29
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:25
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, informatika, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, zeměpis, hudební výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Adaptační kurzu, Lyžařské kurzy, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Mezinárodní spolupráce: Gimnazjum Strumień (PL), ZŠ Turzovka (SK), ZŠ Rabča (SK)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Globe (Sdružení Tereza)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Radniční náměstí 1040
Obec: Šenov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 34
Kontakt na školu: Telefon: 596 887 025
Fax: 596 887 117
IZO:119600749
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: žáci 1-3 třídy
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 130,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 7:30 hod.
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:00 - 16:00.hod.
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Radniční náměstí 1040
Obec: Šenov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 34
Kontakt na školu: Telefon: 596 887 025
Fax: 596 887 117
IZO:103008918
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21-30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne