Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Václavovice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Václavovice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Obecní 150
Obec: Václavovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 34
Ředitel:RNDr. Mgr. Ivo Novák, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 773 685 750
Email: sekretariat@skolavaclavovice.cz
Web: www.skolavaclavovice.cz
IČ:70973911
RED-IZO:600134385
Zřizovatel:Obec Václavovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Obecní 394
Obec: Václavovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 34
Kontakt na školu:
IZO:150017481
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 80
Aktuální počet dětí: 77
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka MHD č. 28
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Domácí spolupráce: OÚ Václavovice, Myslivecký spolek Václavovice, SRPŠ
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Specifické formy podpory dětem: školní asistent
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní asistent
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Obecní 150
Obec: Václavovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 34
Kontakt na školu:
IZO:102080062
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 135
Aktuální počet žáků: 117
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 9.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: linka MHD č. 28
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Domácí spolupráce : OÚ Václavovice, SDH Václavovice, Myslivecký spolek Václavovice, SRPŠ, TJ Sokol Václavovice, PČR, DDM Vratimov, ZŠ Šenov, Region Slezská brána
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: spolupráce s PPP, SPC a ZZ, individuální integrace (IVP, PLPP)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: jazykové, taneční, sportovní, přírodovědné, společenské hry, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní časopis/newsletter, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Obecní 150
Obec: Václavovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 34
Kontakt na školu:
IZO:119600919
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Obecní 394
Obec: Václavovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 34
Kontakt na školu: Telefon: 774 739 750
Email: jidelna@skolavaclavovice.cz
IZO:150017499
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20-22
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne