Zde může být obrázek školy.

Základní škola Vratimov, Datyňská 690

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vratimov, Datyňská 690
Adresa školy: Ulice: Datyňská 690
Obec: Vratimov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 32
Ředitel:Mgr. Darja Kuchařová
Kontakt na školu Telefon: 596 732 002
Email: info@zsvratimov.cz
Web: www.zsvratimov.cz
IČ:47861665
RED-IZO:600134415
Zřizovatel:Město Vratimov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Datyňská 690
Obec: Vratimov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 32
Kontakt na školu: Telefon: 596 732 002
Fax: 596 732 002
IZO:047861665
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 500
Aktuální počet žáků: 466
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 21
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, výtvarná výchova, biologie, fyzika, chemie, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, exkurze, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Na internet jsou připojeny všechny učitelské počítače v každé učebně.
Zájmové činnosti: sportovní, hudební, jazykové, rukodělné, taneční
Místo pro trávení volného času: herna, zahrada
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Datyňská 690
Obec: Vratimov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 32
Kontakt na školu: Telefon: 596 732 002
Fax: 596 732 002
IZO:119600951