Logo školy

Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Baška, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Baška 137
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 01
Ředitel:Mgr. Bc. Renáta Válková
Kontakt na školu Telefon: 558 649 203
Email: skolabaska@skolabaska.cz
Web: www.skolabaska.cz
IČ:70985570
RED-IZO:600134440
Zřizovatel:Obec Baška
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Baška 383
Obec: Baška
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 649 203
IZO:107621304
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 134
Aktuální počet dětí: 130
Dny otevřených dveří (termín/y): v rámci adaptačního období, v den zápisu dětí do MŠ, podle potřeb rodičů, v době pořádání společných akcí s rodiči
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Frýdek-Místek - Baška - Hodoňovice a zpět
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Škola je otevřena od: 6,30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Školní řád:
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: "Žijeme zdravě, vyrovnaně, přemýšlíme, vyrážíme do světa, vážíme si přírody, chráníme ji, nepřestáváme žasnout a ptát se, malujeme, kreslíme, zpíváme si, pracujeme, ponáháme ostatním - nikdy nejsme sami." Více spec. v ročních proj.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce: Vzájemná spolupráce odloučených pracovišť MŠ Kunčičky u B. a MŠ Baška. Spolupráce se Seniorklubem, HZS, Policií ČR, Knihovnou Baška a Frýdek-Místek, spolupráce se základní školou a školní jídelnou.
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Baška 137
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 649 203
IZO:102080127
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 343
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 3, 14, 17
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád:
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, cizí jazyky, biologie, zeměpis, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, plesy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Pomáháme školám k úspěchu, H-mat, Ovoce do škol, Čtení pomáhá, Celé Česko čte dětem, Polytechnika aneb robotů s nebojíme, Šablony, O2-chytrá škola, Polytechnika na druhou! Polytechnika na třetí!, Šablony III., SFŽP
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, plavání
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Otevřená věda (AV ČR), Globe (Sdružení Tereza), Čtení pomáhá (Martin Roman), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Architekti ve škole (FA ČVUT), Škola pro udržitelný život (SEVER), Extra třída (EDUin), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: podpora žáků s SPU
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, ICT, taneční, přírodovědné, literárně-dramatické, společenské hry, technické, turistické, programování/robotika, chovatelské, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Baška 137
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 649 203
IZO:119600048
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6.15 - 8.00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.00 - 16.45
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Baška 383
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 649 203
IZO:103020047
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 1. -4. třída - 26 Kč, 5. - 9. třída - 28 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Baška137
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 649 203
IZO:103044388
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 1. -4. třída - 26 Kč, 5. - 9. třída - 28 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano