Zde může být obrázek školy.

Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Vratimov, Masarykovo náměstí 192
Adresa školy: Ulice: Masarykovo náměstí 192
Obec: Vratimov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 32
Ředitel:Mgr. Martina Pelikánová
Kontakt na školu Telefon: 596 732 158
Email: sekretariat@zsmasaryk.cz
Web: http://www.zsmasaryk.cz/
IČ:61963691
RED-IZO:600134482
Zřizovatel:Město Vratimov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 192
Obec: Vratimov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 32
Kontakt na školu: Telefon: 596 732 158
IZO:102092711
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 339
Aktuální počet žáků: 283
Dny otevřených dveří (termín/y): 22.2.2022
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 21,81,41
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 6:35
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Koncepce školy:
Školní řád: Skolni-rad-2020.pdf (293,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva školy 2020-2021 (1).pdf (1001,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, knihovna, chemie, cizí jazyky, biologie, praktické vyučování, ICT, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, plesy, výlety
Domácí spolupráce : Základní škola Vratimov, Datyňská 690, Základní škola a Mateřská škola Řepiště
Mezinárodní spolupráce: Základní škola College Voltaire a Základní škola College René Cassin, Brenouille - Francie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman), Celé Česko čte dětem (CČČD), Kyberšikana má červenou (Rizika internetu a komunikačních technologií), Etický kompas (o. s. Pavučina), Čas proměn (MP Education)
Specifické formy podpory žákům: Hodiny spec. ped. péče, pedagogické intervence, doučování z prostředků EU
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, literárně-dramatické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, sport, DDM/středisko volného času, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Masarykovo náměstí 192
Obec: Vratimov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 32
Kontakt na školu: Telefon: 596 732 158
IZO:119600960
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: Žáci 1. - 3. tříd, sourozenci, děti ze sociálně slabých rodin
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:35 - 7:35
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:35 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: informační knížka, telefonicky, e-mailová komunikace, schůzky