Logo školy

Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek, tř. T. G. Masaryka 454
Adresa školy: Ulice: tř. T. G. Masaryka 454
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:Mgr. Zbyněk Šostý
Kontakt na školu Telefon: 558 627 951
Email: reditel@1zsfm.cz
Web: www.1zsfm.cz
IČ:60045965
RED-IZO:600134512
Zřizovatel:Statutární město Frýdek-Místek
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: tř. T. G. Masaryka 454
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 627 950
IZO:060045965
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 900
Aktuální počet žáků: 720
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 17.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní řád: 2021_09_01_Příloha_č_1_Váha známky.pdf (641,3 KB)
2021_09_01_Pravidla_pro_hodnocení.pdf (1014,1 KB)
2021_09_01_Školní řád.pdf (900 KB)
Poslední výroční zpráva: 2022_10_10_Výroční zpráva_F.pdf (3592,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, informatika, Projekt Začít spolu (1. - 3. ročník)
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, cizí jazyky, hudební výchova, praktické vyučování, fyzika, knihovna, zeměpis, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, sportovní dny
Certifikáty škol: Začít spolu
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, ICT, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, herna, vyhrazená učebna, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: tř. T. G. Masaryka 454
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 627 950
IZO:119600293
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 400,- Kč od 1. 1. 2023
Umístění školní družiny: mimo areál ZŠ, v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 06:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, vnitřní informační systém, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: tř. T. G. Masaryka 454
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 627 950
IZO:103008691
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne