Logo školy

Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Karla Svolinského, Kunčice pod Ondřejníkem
Adresa školy: Ulice:
Obec: Kunčice pod Ondřejníkem 626
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 13
Ředitel:Jaroslav Goj
Kontakt na školu Telefon: 556 850 184
Email: zs@zskuncice.cz
Web: www.zskuncice.cz
IČ:64120473
RED-IZO:600134679
Zřizovatel:Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kunčice pod Ondřejníkem 626
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 13
Kontakt na školu: Telefon: 556 850 184
Fax: 556 850 184
IZO:181006201
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 112
Aktuální počet dětí: 96
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD, integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 6:30
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní, polodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, lyžování
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kunčice pod Ondřejníkem 626
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 13
Kontakt na školu: Telefon: 556 850 184
Fax: 556 850 171
IZO:102092044
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 260
Aktuální počet žáků: 232
Dny otevřených dveří (termín/y): 0
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD,integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 450
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, literárně-dramatické, přírodovědné, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Kunčice p.Ondřejníkem 626
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 13
Kontakt na školu: Telefon: 556 850 117
IZO:119600480
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Kunčice p.Ondřejníkem 626
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 13
Kontakt na školu: Telefon: 556 850 117
IZO:103008802
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24-44
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Kunčice pod Ondřejníkem 626
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 13
Kontakt na školu: Telefon: 556 850 184
Fax: 556 850 184
IZO:181006219
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 24-44
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne