Zde může být obrázek školy.

Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Havířov-Šumbark Gen. Svobody 16/284 okres Karviná
Adresa školy: Ulice: Generála Svobody 284/16, Šumbark
Obec: Havířov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Ředitel:Mgr. Dagmar Kondělková
Kontakt na školu Telefon: 596 883 013
Email: skolni.sekretariat@zssvobody.cz
Web: www.zssvobody.cz
IČ:48805513
RED-IZO:600136051
Zřizovatel:Statutární město Havířov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Gen. Svobody 16
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 883 013
IZO:048805513
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 650
Aktuální počet žáků: 480
Dny otevřených dveří (termín/y): únor - březen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: MHD 403, 409, 413, 415, 401, 416
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: školní družina 6,00 hod., hlavní vchod 7,40 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, ICT, výtvarná výchova, fyzika, biologie, chemie, knihovna, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), ledová plocha
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny
Domácí spolupráce : Policie ČR, Městská policie, Hasičský sbor, Městská knihovna Havířov, mateřské školy, základní školy, Magistrát města Havířov
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: výuka žáků s podporou asistenta pedagoga, školní poradenské pracoviště, doučování
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, společenské hry, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), turistické, taneční, hudební
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, školní dvůr, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost platby/přehled zaplacení, přehled klasifikace, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8,00 hod.
Konec výuky: 11,45 hod.
Školní družina
Adresa: Ulice: Gen. Svobody 16
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 883 013
Fax: 596 883 013
IZO:119701006
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150,- Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,00 - 7,45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,45 - 16,30
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Gen. Svobody 16
Obec: Havířov - Šumbark
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 883 619
Fax: 596 883 013
IZO:102892245
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 20,- - 30,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne