Zde může být obrázek školy.

Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola T. G. Masaryka Bohumín-Pudlov Trnková 280 okres Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Trnková 280
Obec: Bohumín - Pudlov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 51
Ředitel:Mgr. Ivana Heiduková
Kontakt na školu Telefon: 596 031 144
Email: zs-pudlov@mubo.cz
Web: zspudlov.cz
IČ:75029146
RED-IZO:600136345
Zřizovatel:Město Bohumín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Trnková 280
Obec: Bohumín - Pudlov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 51
Kontakt na školu: Telefon: 596 031 144
Fax: 596 031 015
IZO:102156646
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 290
Aktuální počet žáků: 91
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7,40 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : KANAÁN, ROMEA o. s. Praha, PPP Bohumín, SPC Karviná, Ostrava, Opava, K3 Bohumín, MěÚ Bohumín odbor sociální, úsek sociálně-právní ochrany dětí, Městská policie, Život bez závislostí, o. s. Praha, Charlie Karlín z. ú. Praha, HZS Bohumín
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Cesta příběhů (Labyrint Brno)
Specifické formy podpory žákům: 2 třídy dle §16 odst.9 zákona č. 561/2004 Sb.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, spec. učebny - interaktivní tabule
Zájmové činnosti: hudební, turistické, ICT, kluby matematické a čtenářské, kroužky FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování)
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna, tělocvična, učebna ICT, školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), dílničky a workshopy s rodiči, individuální schůzky, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Trnková 280
Obec: Bohumín - Pudlov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 735 51
Kontakt na školu: Telefon: 596 013 011
IZO:119700492