Zde může být obrázek školy.

Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Havířov-Podlesí Mládežnická 11/1564 okres Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Mládežnická 11
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Ředitel:Mgr. Iva Badurová
Kontakt na školu Telefon: 596 411 063
Email: vedeni@zsmladeznicka.cz
Web: www.zsmladeznicka.cz
IČ:70958114
RED-IZO:600136507
Zřizovatel:Statutární město Havířov
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Mládežnická 11
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 411 063
Fax: 596 411 063
IZO:102156981
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 565
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 403, 404, 405, 409, 412, 415, 416
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Zahraniční výjezdy pro posílení výuky cizích jazyků, organizace regionální soutěže JAZYKY HROU., výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol
Domácí spolupráce : PPP, SPC, PPPP, OSPOD, Policie ČR, KVIC, NIDV, Klinický psycholog a dětský psychiatr
Mezinárodní spolupráce: Edison
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, francouzský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: Individuální podpora zdravotně postiženým, zdravotně a sociálně znevýhodněným žákům, IVP, Individuální podpůrný plán pro méně studijně úspěšné žáky.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: rukodělné, společenské hry, jazykové, sportovní, hudební, ICT
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Mládežnická 11
Obec: Havířov-Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 411 063
Fax: 596 411 063
IZO:119700646
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Mládežnická 11
Obec: Havířov - Podlesí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 736 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 411 063
Fax: 596 411 063
IZO:119700638
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21-25 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano