Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Slovenská, Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Slovenská 2936
Obec: Karviná - Hranice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Ředitel:Mgr. Michael Klos
Kontakt na školu Telefon: 596 311 294
Email: skola@zsslovenska-karvina.cz
Web: www.zsslovenska-karvina.cz
IČ:62331361
RED-IZO:600136540
Zřizovatel:Statutární město Karviná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Slovenská 2910
Obec: Karviná - Hranice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu:
IZO:181074311
Základní informace
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, turniket, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 511, 512, 515, 516, 517, 518
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6.00
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání, bruslení
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Slovenská 2936
Obec: Karviná - Hranice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 311 294
Fax: 596 311 294
IZO:102168172
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 201
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 511, 512, 515, 516, 517, 518
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, zeměpis, chemie, praktické vyučování, hudební výchova, fyzika, cizí jazyky, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, výlety, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola
Mezinárodní spolupráce: ZŠ Slovanská, Povážská bystrica; ZŠ Valaská
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Slovenská 2934
Obec: Karviná - Hranice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 311 294
Fax: 596 311 294
IZO:119701138
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Slovenská 2934
Obec: Karviná - Hranice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 311 294
IZO:102892059
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Žižkova 1818
Obec: Karviná-Hranice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 733 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 311 294
Fax: 596 311 294
IZO:174106513
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol