Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Borovského, Karviná, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Ve Svahu 775
Obec: Karviná - Ráj
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 734 01
Ředitel:Mgr. Libor Stáňa
Kontakt na školu Telefon: 596 312 054
Email: zs@borovskeho.cz
Web: www.borovskeho.cz
IČ:62331353
RED-IZO:600136680
Zřizovatel:Statutární město Karviná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Na Kopci 2099
Obec: Karviná - Ráj
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 734 01
Kontakt na školu:
IZO:107623731
Základní škola
Adresa: Ulice: Ve Svahu 775
Obec: Karviná - Ráj
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 734 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 312 476
Fax: 596 312 476
IZO:102832803
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Aktuální počet žáků: 378
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 20.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 21.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 520,519
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna, zeměpis, cizí jazyky, ICT, fyzika, chemie, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, plesy
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Mezinárodní spolupráce: Bourg en Bresse, Francie
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: francouzský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: podpora slabších žáků
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, přírodovědné, technické, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Ve Svahu 775
Obec: Karviná - Ráj
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 734 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 312 054
IZO:119701111
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Ve Svahu 775
Obec: Karviná - Ráj
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 734 01
Kontakt na školu: Telefon: 596 312 054
IZO:102892253