Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Bernartice nad Odrou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č. p. 80
Obec: Bernartice nad Odrou
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Ředitel:Mgr. Jana Kociánová
Kontakt na školu Telefon: 556 709 426
Email: zsbernartice@seznam.cz
Web: www.bernarticenadodrou.zakladni-skoly.cz
IČ:75027216
RED-IZO:600137945
Zřizovatel:Obec Bernartice nad Odrou
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bernartice nad Odrou 50
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 41
Kontakt na školu: Telefon: 556 709 426
IZO:107625164
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 44
Aktuální počet dětí: 40
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, zahradní slavnosti
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, Bruslení
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bernartice nad Odrou 80
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 41
Kontakt na školu: Telefon: 556 709 426
IZO:102232326
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 55
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 29.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika školy
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Bernartice nad Odrou 80
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 41
Kontakt na školu: Telefon: 556 709 426
IZO:119800667
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Bernartice nad Odrou 50
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 41
Kontakt na školu: Telefon: 556 709 426
IZO:103080341
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: č.p. 80
Obec: Bernartice nad Odrou
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 741 01
Kontakt na školu:
IZO:181080931