Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Hlavní 188
Obec: Hladké Životice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 47
Ředitel:Mgr. Věra Tomšů
Kontakt na školu Telefon: 556 756 057
Email: zshlzivotice@seznam.cz
Web: www.zshlzivotice.cz
IČ:73184322
RED-IZO:600137996
Zřizovatel:Obec Hladké Životice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Hlavní 308
Obec: Hladké Životice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 47
Kontakt na školu: Telefon: 556 756 056
IZO:107624915
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 45
Aktuální počet dětí: 42
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6.00
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, jarmarky a dílny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Hlavní 188
Obec: Hladké Životice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 47
Kontakt na školu: Telefon: 556 756 057
IZO:102232482
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 65
Aktuální počet žáků: 52
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, sportovní, ICT, jazykové, hudební, přírodovědné
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Hlavní 188
Obec: Hladké Životice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 47
Kontakt na školu: Telefon: 556 756 057
Fax: 556 756 023
IZO:119800764
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hlavní 308
Obec: Hladké Životice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 47
Kontakt na školu: Telefon: 556 756 056
IZO:119800772