Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Mošnov, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Mošnov 133
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 51
Ředitel:Mgr. Darina Jedličková
Kontakt na školu Telefon: 556 754 024
Email: skola@mosnov.cz
Web: http://mosnov.cz/skola
IČ:75027500
RED-IZO:600138062
Zřizovatel:Obec Mošnov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Mošnov 159
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 51
Kontakt na školu: Telefon: 556 754 057
IZO:107625458
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 44
Aktuální počet dětí: 43
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Mošnov 133
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 51
Kontakt na školu: Telefon: 556 754 024
IZO:102232644
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 46
Aktuální počet žáků: 34
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: přírodovědné, sportovní, taneční, hudební, literárně-dramatické, turistické
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Mošnov 133
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 51
Kontakt na školu: Telefon: 556 754 024
IZO:119801094
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Mošnov 133
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 51
Kontakt na školu: Telefon: 556 754 024
IZO:103068139