Zde může být obrázek školy.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: č. p. 362
Obec: Trojanovice
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Ředitel:Mgr. Jitka Pajlíková
Kontakt na školu Telefon: 556 835 631
Email: reditel@zstrojanovice.cz
Web: www.zstrojanovice.cz
IČ:75027704
RED-IZO:600138097
Zřizovatel:Obec Trojanovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Trojanovice 345
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 835 631
IZO:107625661
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 99
Aktuální počet dětí: 99
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 380
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: logoped, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Trojanovice 362
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 835 631
IZO:102232733
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 145
Aktuální počet žáků: 133
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, plesy, výlety, jarmarky a dílny
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, hudební, sportovní
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Trojanovice 362
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 835 631
IZO:119800870
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Trojanovice 345
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 835 631
IZO:103080945
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Trojanovice 362
Obec: Frenštát pod Radhoštěm
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 744 01
Kontakt na školu: Telefon: 556 835 631
IZO:150074069
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne