Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Kunín 346
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 53
Ředitel:Mgr. Ivana Machýčková
Kontakt na školu Telefon: 556 749 714
Email: machyckova@zskunin.cz
Web: www.zskunin.cz
IČ:70987513
RED-IZO:600138119
Zřizovatel:Obec Kunín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kunín 184
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 53
Kontakt na školu: Telefon: 556 749 714
Fax: není
IZO:107625903
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Kunín 346
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 53
Kontakt na školu: Telefon: 556 749 714
Fax: není
IZO:102232792
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 220
Aktuální počet žáků: 212
Dny otevřených dveří (termín/y): leden 2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 16.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 6.00 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45 h
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: Důraz na ekologické aktivity
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, chemie, fyzika, ICT, hudební výchova, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: EKOŠKOLA, Rodiče vítání
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Škola pro udržitelný rozvoj, Ekoškola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Badatelé.cz (Sdružení Tereza), 72 hodin (ČRDM), Heuréka (MFF UK), Globe (Sdružení Tereza), Škola pro udržitelný život (SEVER)
Specifické formy podpory žákům: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, speciální pedagog, asistent pedagoga, logoped, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny, BYOD
Zájmové činnosti: rukodělné, společenské hry, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové, taneční, hudební, literárně-dramatické, ICT
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, konzultační hodiny, školní časopis/newsletter
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Kunín 346
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 53
Kontakt na školu: Telefon: 556 749 714
Fax: není
IZO:119800217
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Kunín 346
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 53
Kontakt na školu: Telefon: 556 749 714
Fax: není
IZO:103068341
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 19 - 23,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Kunín 69
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 53
Kontakt na školu: Telefon: 556 749 714
Fax: není
IZO:181045737
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 19 - 23,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano