Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Mořkov okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Mořkov okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Sportovní 258
Obec: Mořkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 72
Ředitel:Mgr. Yvona Šindlerová
Kontakt na školu Telefon: 556 759 394
Email: zsmorkov@zsmorkov.cz
Web: www.zsmorkov.cz
IČ:70982830
RED-IZO:600138186
Zřizovatel:Obec Mořkov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: U školky 8
Obec: Mořkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 72
Kontakt na školu: Telefon: 556 759 394
IZO:181001560
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 95
Aktuální počet dětí: 73
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 240
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Sportovní 258
Obec: Mořkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 72
Kontakt na školu: Telefon: 556 759 394
IZO:102244286
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 237
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.25
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, knihovna, hudební výchova, cizí jazyky, biologie, výtvarná výchova, zeměpis, dějepis, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, plesy, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Rodiče vítáni, Světová škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Světová škola (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku:
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, taneční, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Sportovní 258
Obec: Mořkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 72
Kontakt na školu: Telefon: 556 759 394
IZO:119800462
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sportovní 258
Obec: Mořkov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 72
Kontakt na školu: Telefon: 556 759 350
IZO:103068490