Zde může být obrázek školy.

Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Studénka, Butovická 346, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Butovická 346
Obec: Studénka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 13
Ředitel:Mgr. Aranka Horváthová
Kontakt na školu Telefon: 556 400 364
Email: skola@butovice.cz
Web: www.butovice.cz
IČ:60799081
RED-IZO:600138275
Zřizovatel:Město Studénka
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Butovická 346
Obec: Studénka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 13
Kontakt na školu: Telefon: 556 400 364
IZO:102244511
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 340
Aktuální počet žáků: 269
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:35 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost platby/přehled zaplacení
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Butovická 346
Obec: Studénka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 13
Kontakt na školu: Telefon: 556 400 364
IZO:119800543
Školní klub
Adresa: Ulice: Butovická 346
Obec: Studénka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 13
Kontakt na školu: Telefon: 556 400 364
IZO:150011083
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Butovická 346
Obec: Studénka
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 13
Kontakt na školu: Telefon: 556 400 364
IZO:119800969