Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Sedlnice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Sedlnice
Adresa školy: Ulice:
Obec: Sedlnice 253
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 56
Ředitel:PaedDr. Blanka Šťastná
Kontakt na školu Telefon: 556 745 596
Email: skola@zs-sedlnice.cz
Web: www.zs-sedlnice.cz
IČ:47658088
RED-IZO:600138381
Zřizovatel:Obec Sedlnice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Sedlnice 409
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 56
Kontakt na školu: Telefon: 556 745 596
IZO:107625482
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 60
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 5
Škola je otevřena od: 6.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Sedlnice 253
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 56
Kontakt na školu: Telefon: 556 745 596
IZO:102232750
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 158
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7.10 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30 hd
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: vz_2017_2018.pdf (6099,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: motorické čtení
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, jazykové
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: možnost platby/přehled zaplacení, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Sedlnice 253
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 56
Kontakt na školu: Telefon: 556 745 596
IZO:119800209
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Sedlnice 409
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 56
Kontakt na školu: Telefon: 556 745 596
IZO:103080104