Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Šenov u Nového Jičína, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 20
Obec: Šenov u Nového Jičína
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 42
Ředitel:PaedDr. Jana Bělůnková
Kontakt na školu Telefon: 556 720 144
Email: senov@zssenov.cz
Web: www.zssenov.cz
IČ:75027003
RED-IZO:600138399
Zřizovatel:Obec Šenov u Nového Jičína
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školní 454
Obec: Šenov u Nového Jičína
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 42
Kontakt na školu: Telefon: 556 720 144
Fax: není
IZO:174106882
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 69
Aktuální počet dětí: 55
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zvonek - domácí vrátný
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 06:00 - 16:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 350
Školní vzdělávací program: ŠVP 9-2019 .doc (333,3 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 2020-2021.doc (245,2 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: asistent pedagoga, školní asistent
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 20
Obec: Šenov u Nového Jičína
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 42
Kontakt na školu: Telefon: 556 720 144
Fax: není
IZO:102232920
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 150
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Školní vzdělávací program: ZŠ_ŠENOV_ŠVP_č._j._218-2014_k_1.9.2014 aktualizace k 1.9.2020 - úprava Inf a AJ.doc (4006,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družina K 1. 9. 2013 aktualizace s dodatkem k 1.2.2019.doc (191 KB)
Školní řád: Školní řád 21-22 upraveno podle dodatků.docx (42,8 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2020-2021.pdf (960,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, cizí jazyky, ICT, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Certifikáty škol:
Mezinárodní spolupráce: Publiczna Szkoła Podstawowa w Starych Siołkowicach, Polsko
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: speciální pedagogická péče pro žáky se specifickými potřebami
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, programování/robotika, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní časopis/newsletter, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, e-nástěnka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: E. Krásnohorské 310
Obec: Šenov u Nového Jičína
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 42
Kontakt na školu: Telefon: 556 707 857
Fax: není
IZO:119800276
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 120,- Kč
Umístění školní družiny: mimo areál ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:00 - 8:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:30 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní 454
Obec: Šenov u Nového Jičína
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 42
Kontakt na školu: Telefon: 556 720 144
Fax: není
IZO:174106891
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: 22-29,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano