Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Petřvald 372
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 60
Ředitel:Mgr. Xenie Valušáková
Kontakt na školu Telefon: 556 754 416
Email: ZSpetrvald@sendme.cz
Web: www.zspetrvald.ic.cz
IČ:75029367
RED-IZO:600138500
Zřizovatel:Obec Petřvald
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Petřvald 430
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 60
Kontakt na školu: Telefon: 556 754 416
IZO:107625415
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Petřvald 372
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 60
Kontakt na školu: Telefon: 556 754 416
IZO:102244391
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 277
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.15
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2017-2018.doc (385 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, výtvarná výchova, hudební výchova, cizí jazyky, chemie, fyzika, knihovna, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Ve všech učebnách
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, společenské hry, chovatelské, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, herna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Petřvald 372
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 60
Kontakt na školu: Telefon: 556 754 416
IZO:119800497
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Petřvald 372
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 60
Kontakt na školu: Telefon: 556 754 416
IZO:103068384
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Petřvald 430
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 60
Kontakt na školu: Telefon: 556 754 416
IZO:174105622