Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Petřvald okres Nový Jičín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Petřvald 372
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 60
Ředitel:Mgr. Xenie Valušáková
Kontakt na školu Telefon: 556 754 416
Email: ZSpetrvald@sendme.cz
Web: www.zspetrvald.ic.cz
IČ:75029367
RED-IZO:600138500
Zřizovatel:Obec Petřvald
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Petřvald 430
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 60
Kontakt na školu: Telefon: 556 754 416
IZO:107625415
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Petřvald 372
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 60
Kontakt na školu: Telefon: 556 754 416
IZO:102244391
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 254
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2024
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 7.15
Možnost získat stipendium: ne
Poslední výroční zpráva: Vyrocnizpravaocinnostiskoly22-23.pdf (564,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, chemie, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, zeměpis, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: pedagogická intervence, doučování
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Ve všech učebnách
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, rukodělné, taneční, literárně-dramatické, přírodovědné, společenské hry, chovatelské, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, herna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, ZUŠ, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třídní schůzky, školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Petřvald 372
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 60
Kontakt na školu: Telefon: 556 754 416
IZO:119800497
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Petřvald 372
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 60
Kontakt na školu: Telefon: 556 754 416
IZO:103068384
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Petřvald 430
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 60
Kontakt na školu: Telefon: 556 754 416
IZO:174105622