Zde může být obrázek školy.

Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Starý Jičín 126
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 31
Ředitel:Mgr. Roman Horut
Kontakt na školu Telefon: 556 752 571
Email: horut@zsstjicin.cz
Web: http://www.zsstjicin.cz
IČ:70982023
RED-IZO:600138593
Zřizovatel:Obec Starý Jičín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Starý Jičín 126
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 31
Kontakt na školu: Telefon: 556 752 571
IZO:102244502
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 381
Dny otevřených dveří (termín/y): 25. 3. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, fyzika, chemie, cizí jazyky, praktické vyučování, hudební výchova, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze
Mezinárodní spolupráce: ZŠ a Gymnázium Wodzislaw Polsko
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, bruslení
Metody čtení:
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, společenské hry, přírodovědné, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, herna, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Starý Jičín 126
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 31
Kontakt na školu: Telefon: 556 752 571
IZO:119800535
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Starý Jičín 126
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 31
Kontakt na školu: Telefon: 556 752 571
IZO:150009020
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Starý Jičín 126
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 31
Kontakt na školu: Telefon: 556 752 571
IZO:103068066