Zde může být obrázek školy.

Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Starý Jičín, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Starý Jičín 126
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 31
Ředitel:Mgr. Roman Horut
Kontakt na školu Telefon: 556 752 571
Email: horut@zsstjicin.cz
Web: http://www.zsstjicin.cz
IČ:70982023
RED-IZO:600138593
Zřizovatel:Obec Starý Jičín
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Starý Jičín 126
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 31
Kontakt na školu: Telefon: 556 752 571
IZO:102244502
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 387
Dny otevřených dveří (termín/y): 30. 3. 2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 13.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6.15
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, hudební výchova, cizí jazyky, chemie, fyzika, knihovna, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, výlety
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, ruský, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, plavání
Metody čtení:
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: hudební, jazykové, ICT, literárně-dramatické, přírodovědné, společenské hry, technické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, herna, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Starý Jičín 126
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 31
Kontakt na školu: Telefon: 556 752 571
IZO:119800535
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Starý Jičín 126
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 31
Kontakt na školu: Telefon: 556 752 571
IZO:150009020
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Starý Jičín 126
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 31
Kontakt na školu: Telefon: 556 752 571
IZO:103068066