Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Velké Albrechtice 116
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 91
Ředitel:Mgr. Elena Kolarovská
Kontakt na školu Telefon: 556 410 697
Email: zs.velkealbrechtice@seznam.cz
Web:
IČ:75026902
RED-IZO:600138615
Zřizovatel:Obec Velké Albrechtice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Velké Albrechtice 152
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 91
Kontakt na školu: Telefon: 556 410 697
IZO:107624834
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 56
Aktuální počet dětí: 50
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Měsíční poplatek/školné v Kč: 240
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Velké Albrechtice 116
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 91
Kontakt na školu: Telefon: 556 410 697
IZO:102232474
Základní informace
Velikost školy: neúplná ZŠ s alespoň jednou třídou, v níž se děti různých věkových kategorií, resp. různých ročníků, vzdělávají společně
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 26
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: dohled pracovníka školy
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:15 h
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 h
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Velké Albrechtice 116
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 91
Kontakt na školu: Telefon: 556 410 697
IZO:119800756
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 80 Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:15 - 7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:15 - 15:38
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Velké Albrechtice 152
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 91
Kontakt na školu: Telefon: 556 410 697
IZO:103080716
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22-25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Velké Albrechtice 116
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 91
Kontakt na školu: Telefon: 556 410 697
IZO:103068741
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22-25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne